Nu Skin®

PROVOZ E-SHOPU ZASTAVEN

Produktová nabídka přípravků pro vaše zdraví a krásu kadeřnického studia Jany Solařové

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky / Nákupní řád


I. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím, mezi provozovatelem Jana Solařová (dále jen „provozovatel“) a nakupujícími (dále jen „kupující“)

Provozovatel
Jana Solařová, Blatnice pod Sv Antonínkem 28, Blatnice pod Sv Antonínkem 696 71, IČ: 61746053

Kupující
Koncový uživatel – kupující, který si objedná zboží v eshopu. Veškeré platby se provádějí prostřednictvím bankovních převodů nebo dobírkou. Platby za zboží jsou prováděny přímo na účet prodávajícího, hotově při osobním převzetí na provozovně prodávajícího. Kupující řeší všechny případné spory přímo s prodávajícím.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

II. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména, telefonu a adresy dodání).

III. Otevírací doba

Objednávky přes internetový obchod na adrese www.shopeek.cz lze provádět 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, výjma času určeného na servisní práce nebo případných výpadků.

Ceny jsou vždy uvedeny s DPH, pokud není v e-shopu uvedeno jinak.

IV. Objednávání

Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. Placení je možné prostřednictvím bankovního převodu (platba předem), hotově na provozovně nebo na dobírku.

V. Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží v případě, že zboží objednal jinak než osobně a bylo mu doručeno libovolnou přepravní službou. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutno splnit níže uvedené podmínky:
a.Odeslat dopis s textem: „Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo faktury) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet :…..…………". Datum a podpis.
b.Zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženou kopií výše uvedeného dopisu.
c.Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího, musí být v původním nepoškozeném obalu, nerozbalené, nesmí být použité, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s kopií dokladu o koupi. Doporučujeme Vám zboží pojistit. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží.
d.Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na

I) dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího,
II) na dodávku zboží upraveného na přání kupujícího či na zboží objednané speciálně a výslovně na jeho přání a které nebylo v době objednávky skladem,
III) na dodávku spotřebního zboží (jako např. nosiče obrazu, zvuku a informací, spotřební materiál, datová média, refil kity a jiné zboží, u kterého použitím je spotřebována část jeho hodnoty a nelze jej vrátit do původního stavu před koupí.
IV) na zboží pořízené na leasing či splátky. V případě mobilních telefonů se garance vztahuje pouze na samostatně zakoupené přístroje.
V) na zboží distribuované elektronickou cestou (email, download… atd.).
Vl) na zboží zakoupené uživatelem se slevou vyplývající v z podmínek partnerského programu.
a.Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží je dodavatel povinen vrátit peníze za zboží převodem na Váš účet nebo složenkou a to nejpozději do 30 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.
b.V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nemusí dodavatel akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží musí být vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

VI. Informace o produktech

Informace o produktech v e-shopu prodávajícího mají pouze ilustrační charakter a v detailech se mohou lišit od dodávaného zboží.

VII. Platební podmínky

Platbu si volí v rámci objednávky sám Kupující, a to ze tří možností: bankovním převodem (platební údaje budou opětovně zaslány e-mailem při objednání či bude Kupující přesměrován na platební bránu), dobírkou nebo v hotovosti při osobním odběru v provozovne prodejce. U každé z možností je uvedena cena, která je započítána do celkové výše objednávky.

Po odeslání objednávky má kupující možnost využít internetové bankovnictví svojí banky a provést on line zadání bankovního příkazu. Zboží/službu prodávající expeduje/poskytuje ihned po přijetí potvrzení o úhradě. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím účtu poštovní spořitelny.
Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí zpracovatelů plateb ani jiných třetích stran.

Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb.

VIII. Dodací podmínky

Zboží je kupujícímu zasíláno prostřednictvím služeb České pošty. Nevyzvednuté zboží bude považováno za hrubé porušení závazné objednávky a po Kupujícím budou vymáhány vzniklé náklady. Zboží, které je skladem, je odesíláno následující pracovní den, nejpozději do 3 dnů od připsání platby na učet prodávajícího. Zboží, které není skladem, odesíláme nejpozději do 10ti dnů.

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (poškození krabice apod.) podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu prodávajícího janasolar@email.cz , sepsat s dopravcem škodní protokol a tento do 24 hodin zaslat e-mailem prodávajícímu. Pokud je kupujícím převzetí zásilky stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození dodávky není žádný nárok.

Nevyzvednutá dobírka

UPOZORNĚNÍ: Každá objednávka (vztahuje se také na e-mail a telefon) je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb) dle našich obchodních podmínek. Pokud nebude objednávka zaslaná na dobírku zákazníkem vyzvednuta, bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek (tzv. smluvní pokuta) ve výši 850,- Kč. Odesláním objednávky (zasláním na e-mail janasolar@email.cz nebo zavoláním na tel. 732308120) SOUHLASÍTE s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazené smluvní pokuty), budou postoupeny společně s osobními údaji našemu právnímu zastoupení a budou vymáhány včetně všech nákladů s tím spojených.

! objednávku můžete stornovat do 2 hod. od objednání napsáním na e-mail - ne telefonicky !

IX. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího.

X. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.11.2012. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

Reklamační řád

Kupující je povinen dodané zboží bez zbytečného odkladu prohlédnout a o případných zjištěných vadách do 5 dnů informovat prodávajícího.

Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit písemně (e-mailem) do 5 dnů od převzetí zboží. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady. Popsat, o jaké vady se jedná a jak se projevují. Písemné oznámení kupující odešle do sídla prodávajícího.

K reklamaci je nutné předložit kopii faktury a doklad o dodání a zaplacení zboží, jehož vady jsou reklamovány.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených chybnou manipulací či pozdním vyzvednutím zásilky. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Prodávající se zavazuje informovat zákazníka nejpozději do 10 dnů od obdržení reklamace o způsobu vyřízení reklamace.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one